Les bos

Voorjaar 2015  vogeltrek op Les bos Griekenland.


Eind april tot half mei is de beste periode om op les bos een grote verscheidenheid aan vogelsoorten te kunnen spotten. Niet alleen spotten van de verschillende soorten maar ook om te fotograferen. Vogelaars uit vele landen komen in deze periode naar les bos om hier de rijkdom aan soorten te kunnen vast leggen.